Fysiikan tentti (eli suullinen kuulustelu) kestää noin kolme tuntia.

Valmistaudu tenttiin tutustumalla kaikkiin näihin tehtäviin ja tekemällä niistä mahdollisimman monta. Tentin alussa jaamme ratkaisut näihin tehtäviin. Tehtävien ratkaisuja käydään läpi yhdessä sen verran, kuin teistä tarpeelliselta tuntuu. Näiden tehtävien lisäksi tentin aikana ratkaistaan muutama muu tehtävä. Tarkoituksemme on, että niitä ratkaistaisiin pareissa tai pienissä ryhmissä, mutta jos joku haluaa tehdä niitä yksin, sekin käy. Lisäksi tentissä varmistetaan, että kaikki tuntevat reaalikokeeseen liittyvä yleiset ohjeet.

Jos aikomuksenasi on korottaa fysiikan loppuarvosanaa, anna ratkaisusi Jukalle ennen ensimmäistä fysiikan tenttiä (viimeistään maanantaina 4.3.). Otan ratkaisuistasi kopiot ja palautan alkuperäiset ratkaisusi tentin alussa (tai aiemmin, jos niin haluat).

Jukka Hatakka

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Jukka Hatakan fysiikan kurssin 5 materiaalien ja testien maailma.