Ressun lukio

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Hyvä Ressun lukion opiskelija. Jos sinulla ei ole tunnusta Ressun Moodleen, niin tästä voit luoda sellaisen koulun sähköpostilla. Tunnus ei aktivoidu automaattisesti, etkä saa varmistussähköpostia,  vaan Moodlen ylläpitäjä aktivoi tunnuksesi. Lukuvuoden alkaessa tunnuksia aktivoidaan pari kertaa viikossa. Lukuvuoden aikana, lähetä aktivointipyyntö Wilmalla opettajalle MISP.

Dear Ressu student, if you don't have an account to Ressu Moodle and want to have one, you can create one here by using your school email. The account does not activate automatically and you will not get confirmation email. Instead the administrator will activate your account. At the start of the school year accounts are activated a couple of times a week. During the school year, send a request for activation to MISP via Wilma.