Vuoden 2016 lukion opetussuunnitelman mukaiset fysiikan kurssit

Help with Search courses

Kurssin arvointi 

1. Välikoe (Moodle) max. 6 p.

2. Kurssikoe (Abitti) max. 24 p.

3. Lisäksi huomioidaan opiskelijan muu toiminta kurssin aikana.

Välikokeeseen tulee kirjan luvut 1-x. Välikoe tehdään läppärillä opettajan erikseen ilmoittamana päivänä Moodlessa oppitunnin aikana. Välikoe on monivalintamuotoinen ja kestää noin 20 minuuttia. Laskinta, taulukkoa ja suttupaperia saa käyttää. 

Jos olet oikeutettu lisäaikaan niin lähetä asiasta erikseen Wilmaviesti opettajalle kurssin ensimmäisen viikon aikana. Ilman hyvissä ajoin tehtyä ilmoitusta Wilman kautta ei lisäaikaa saa väli- eikä kurssikokeessa.

t. LaHu ja JuTu


Tervetuloa FY7 kurssille Muokkaa aiheen nimeä

Piilotettu opiskelijoilta

Kurssin arvointi 

1. Välikoe (Moodle) max. 10p.

Välikokeeseen tulee kirjan luvut 1-7 ja se tehdään läppärillä opettajan erikseen ilmoittamana päivänä oppitunnin lopuksi (noin 30 min). Välikoe on monivalintamuotoinen ja siksi siinä ei myönnetä lisäaikaa. Laskinta, taulukkoa ja suttupaperia saa käyttää. Suttupaperi tarjotaan talon puolesta.

2. Kurssikoe (Abitti) max. 24 p.

Kokeen kesto on 2 h 45 min. Jos olet oikeutettu lisäaikaan, niin lähetä asiasta erikseen Wilmaviesti opettajalle pe 12.10. mennessä. Ilman Wilman kautta ajoissa tehtyä ilmoitusta ei lisäaikaa saa.

Myös kurssikokeessa laskin, taulukko ja suttupaperi ovat tarpeen!

3. Muut arvioitavat työt max 6 p.

 - xx  2 p.

 - xx 2 p.

 - Merkinnöiltään siististi tehty tehtävä xx palautettuna (eräpäivä ilmoitetaan kurssin aikana) 2p.


t. JuTu