Vuoden 2016 lukion opetussuunnitelman mukaiset fysiikan kurssit

Kurssin arvointi 

1. Välikoe (Moodle) max. 9 p.

2. Kurssikoe (Abitti) max. 24 p.

Lisäksi huomioidaan opiskelijan muu toiminta kurssin aikana.

Välikokeeseen tulee kirjan luvut 1-x. Välikoe tehdään läppärillä opettajan erikseen ilmoittamana päivänä Moodlessa oppitunnin aikana. Välikoe on monivalintamuotoinen ja kestää noin 20 minuuttia. Laskinta, taulukkoa ja suttupaperia saa käyttää. 

Jos olet oikeutettu lisäaikaan niin lähetä asiasta erikseen Wilmaviesti opettajalle kurssin ensimmäisen viikon aikana. Ilman hyvissä ajoin tehtyä ilmoitusta Wilman kautta ei lisäaikaa saa väli- eikä kurssikokeessa.

t. LaHu ja JuTu